Transavia

Projectmanager Optimizer crewplanning

Optimizer Crewplanning

Het indelingsproces van transavia.com wordt grotendeels geautomatiseerd. Een eerste stap daarin is geweest het BAS-systeem (introductie 2013), waarmee het bieden op vrije tijd mogelijk is gemaakt. In Juli 2014 heeft transavia de tweede stap gezet en heeft een principe akkoord gesloten met leverancier Jeppesen voor de levering van software voor het automatisch indelen en creëren van crew roosters.

Het principe van de optimizer is dat hij met alle input variabelen verschillende rooster maakt en op basis van business rules en penalty’s, komt hij tot goede roosters. Om het rendement van de Optimizer zo hoog mogelijk te laten zijn, is het noodzakelijk dat de kwaliteit van de input maximaal is.

Naast de technische uitdaging, is er de herinrichting van het volledige proces en organisatie van Crewplanning. Dit is noodzakelijke om het rendement maximaal te laten zijn en omdat de impact van de Optimizer ook leidt tot substantiële aanpassingen in rollen en functies en besturing.

Optimaliseren samenwerking Transavia Frankrijk en Nederland

Op basis van kwalitatief onderzoek, bepaalt op welke manier er tegen de samenwerking wordt aangekeken. We hebben dit afgezet tegen bekende succesfactoren van uit literatuur onderzoek. Op deze manier hebben we de verschillen tussen transavia Frankrijk en Nederland inzichtelijk gemaakt en een advies voor verbetering op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau gegeven.

Procesbegeleider

Decision support