Van onbewuste euforie naar maakbare energie

Op 19 april vond bij Delta Lloyd in Amsterdam de tweede SMA-peergroup Bid- en Tendermanagement plaats, onder begeleiding van Rick Uringa van Cinfield. De deelnemers aan de peergroup hadden op de eerste bijeenkomst aangegeven dieper in te willen gaan op het creëren van creativiteit en flow. Twee experts, Ton Hendrickx en Paul Peek van Flow Business Improvement, gaven daarom een presentatie over de vraag: hoe creëer je de juiste flow binnen een bidteam? “Het was een geslaagde avond”, zegt Paul. “Een avond met goede energie en leergierige mensen. Het verhaal van Ton kwam goed uit de verf en iedereen nam geïnspireerd iets mee naar huis.”

Maakbare flow

Flow is een onbewuste staat van euforie. Je zit onbewust in een flow, tot je je daar bewust van wordt, vertelde Ton in zijn presentatie. Een team dat in een flow zit, presteert beduidend beter. Het creëren van flow gaat niet vanzelf, maar gelukkig is het maakbaar door aan de juiste knoppen te draaien. Op de bijeenkomst werden er een aantal uitgelicht, waaronder de collectieve ambitie van een team.

Collectieve ambitie

Ton schreef samen met oud-hockeycoach Marc Lammers het boek Flow, van goed naar goud. Daarin snijden de auteurs precies het thema aan dat door de peergroup behandeld werd. Het boek beschrijft elf eigenschappen die een team kunnen helpen in een flow te komen. Een daarvan, de collectieve ambitie volgde een mooie vergelijking met de gouden hockysters die Marc coachte. Hun doelstelling was goud winnen, maar hun collectieve ambitie reikte naar een ander niveau: Nederland trots maken. Wanneer ben je echt tevreden? Daar gaat het om. Vaak is die vraag niet gekoppeld aan resultaat, maar aan iets hogers of diepers, iets dat een verschil maakt. Als het hele team dezelfde ambitie heeft, kan dat leiden tot flow.

Van winnen leer je niks

Een belangrijke boodschap die door de aanwezigen omarmd werd, is dat je van winnen niks leert. Immers, als je wint, neemt je geen tijd om te evalueren en vind je al snel dat alles goed is gegaan. Als je verliest, besteed je eerder aandacht aan het achterhalen van de oorzaken hiervan. De praktijk leert echter dat er uberhaupt te weinig tijd aan evalueren wordt besteed. De deelnemers konden zich dan ook goed vinden in het idee bid- en tendertrajecten te evalueren vóór de uitslag bekend is. Cinfield past deze aanpak zelf ook toe bij zijn klanten. Voor de uitslag bekend is, kijk je objectiever naar het doorlopen proces, de teamsamensteling en de werkwijze en stel je beter vast wat goed ging en wat beter kan.

Flow Barometer

De deelnemers aan de peergroup kregen van Flow Business Improvement een korte demonstratie hoe je de flow binnen je team kunt meten met de Flow Barometer®. Deze tool maakt inzichtelijk wat de sterke kanten van een team zijn en waar verbeterpunten liggen. Aan het einde van de bijeenkomst presenteerde Paul de resultaten van de barometer. De deelnemers staken daar, met het oog op hun teamsamenstelling, echt wat van op.

Leerzaam

“Het was een boeiende avond”, concludeert Rick Uringa. “Ton gaf een energieke en inspirerende presentatie. De voorbeeldtest die Paul online bij de deelnemers had afgenomen, maakte de deelnemers ervan bewust dat binnen hun teams onvoldoende een collectieve ambitie wordt uitgesproken. Een mooie les om daar mee zowel per bid als voor de bidafdeling meer bij stil te staan. Volgende keer zullen we wat meer onderling de dialoog aangaan en door middel van intervisie proberen nog meer van elkaars praktijk te leren.”