ondernamen-logo  OnderNamen Magazine verbindt ondernemers.

OnderNamen publicieerde begin oktober onderstaand flow artikel in het fysieke vakblad.

Flow Business Improvement bestaat uit Marcel van Praag, Paul Peek, Ton Hendrickx en circa tien aangesloten professionals. Samen werken zij aan grote uitdagingen binnen bedrijven zoals o.a. ENGIE Refrigeration, Transavia, Kiremko en de Nederlandse Spoorwegen. Hun aanpak kenmerkt zich door focus op constante verbetering, gecreëerd met ‘flow’. Van inspiratie, ambitie, doelen tot processen en samenwerken. Verbeteringen binnen organisaties leiden tot onvermoede successen. ‘Flow’ is tenslotte een onbewuste staat van euforie. Iedereen kent dat gevoel. Flow Business Improvement bewijst dat ‘flow’ maakbaar is in uw (management)team of organisatie.

Waarom zou je verbeteren?

Verbeteren is een gevoelig punt binnen organisaties: ‘O, doen we het niet goed dan?’, is vaak de reactie. Marcel van Praag: “Om dat te voorkomen praten we dan vaak maar over ‘veranderingen’ en ‘verandermanagement’. Wij vinden dat kul. Verbeteren wil niet zeggen dat het gisteren niet goed ging, maar dat het morgen beter kan. Wij noemen dat ‘feed forward’. Want feedback leidt vaak tot gezeur, verwijten en excuses en gaat over het verleden. Maar waarom zou je willen verbeteren? Vooral omdat het leuk is, medewerkers meer plezier en motivatie hebben en het dus meer oplevert. Groeien als organisatie, als team en als mensen. Daarom!”

Wij leveren geld op

Paul Peek leidt op dit moment een groot project bij de Nederlandse Spoorwegen: “Toen ik aan deze klus begon, wilde NS vooral meer overzicht en beter grip krijgen op alle verbetertrajecten die binnen de organisatie spelen. Ze zijn met veel strategische trajecten tegelijkertijd bezig, die een behoorlijke druk leggen op de organisatie: hoe kom je ‘in control’? Op het gebied van – met een duur woord – ‘portfolio management’ zijn veel verbeteringen ingezet: denk aan prioriteren, resourcemanagement, risicomanagement, strategisch plannen. Na ruim een jaar durf ik te zeggen dat NS steeds meer inzicht en grip heeft en beter kan sturen, aanpassen en inspelen op ontwikkelingen. Zo worden betere en meer weloverwogen keuzes gemaakt, wat leidt tot betere prestaties, zowel in financieel opzicht als uiteindelijk voor de klant: de reiziger.”

Iedereen weet dat het niet kan

Ton Hendrickx: “Als iedereen weet dat iets niet kan, ben ik vaak degene die zegt: “Ik weet niet of dat niet kan”. Ik probeer bedrijven vooral te stimuleren om buiten hun eigen kaders te denken, want je wordt nooit beter in je eigen ‘comfort zone’. Een opdrachtgever vond het prettig om mijn aanpak ook te koppelen aan een ontegenzeglijke verbetering: 1% netto resultaatverbetering per jaar. We zijn nu drie jaar verder en het netto resultaat is met ruim 5% gegroeid. Daar hebben we niet op gestuurd, het is het gevolg van een verbeterproces en dus van meer flow in de organisatie. En in diezelfde periode werd nog nooit zo veel geïnvesteerd in (het opleiden van) mensen!”

Hoe kom ik in zo’n ‘flow’?

Iedereen heeft wel eens in een ‘flow’ gezeten. Op de tennisbaan, met hardlopen, op het werk, het lezen van een boek of met klussen in huis. Opeens zie je dat de tijd voorbij is gevlogen, opeens gaan dingen vanzelf. Wetenschappelijk bewijs toont aan dat we tot vijf keer beter presteren dan normaal, wanneer we in deze ‘flow’ terecht komen. Hoe kom je in zo’n ‘flow’? Ton Hendrickx schreef er samen met Olympisch hockeycoach en –kampioen Marc Lammers een boek over: ‘Flow. Van goed naar goud’: “In de sport is alles altijd heel duidelijk. Het doel bestaat uit twee palen en een lat, het veld is begrensd met duidelijke lijnen, de bal is rond, spelers kennen de regels, al met al een overzichtelijk geheel, gericht op prestatie. Onze ondernemerswereld is vaak ingewikkelder (denken we). Marc en ik tonen in ons boek aan dat ‘flow’ maakbaar is, met name voor teams.”

Een tip van de sluier

Marcel van Praag: “’Flow’ ontstaat waar uitdagingen en vaardigheden van mensen en teams bij elkaar komen. Als bedrijf kan je dus invloed uitoefenen op twee gebieden: Verhoog (of verlaag) de uitdaging voor je mensen of verhoog de vaardigheid van je mensen. Bovendien is er binnen organisaties dan ook nog sprake van een gezamenlijke uitdaging: Een collectieve ambitie. Het is de reden van bestaan, de reden waarom medewerkers ’s morgens uit bed komen en aan de slag gaan. En die collectieve ambitie is niet het verkooptarget of de productieplanning. Een mooi voorbeeld? Een bedrijf formuleerde de collectieve ambitie als volgt: ‘Elke dag dagen we onszelf uit om te verbeteren, om zo te kunnen meedelen in het succes van onze klanten.’ Kijk, daar kom je je bed voor uit. Niets is mooier dan mensen om je heen die deelgenoot zijn aan succes. Dat gaat niet vanzelf. ‘Flow’ creëren is hard werken, voor iedereen. Mensen willen met plezier hard werken. Als ze maar weten waar het toe leidt. Dus enjoy the flow!”

flow-business-improvement-1-1

 

Het boek “Flow. Van goed naar goud” van Marc Lammers en Ton Hendrickx is verkrijgbaar via bol.com of managementboek.nl.

Ton Hendrickx: “Iedereen weet dat het niet kan. Totdat er iemand komt die dat niet weet.”

Marcel van Praag: “Flow ontstaat waar uitdagingen en vaardigheden bij elkaar komen.”

Paul Peek: “Ik haal mijn plezier uit vooruitgang. We zijn alle drie wel resultaatbelust.”

Tags: