Dankzij Martijn Hagemeier van Flow Experience kon het Flow-netwerk kennismaken met de managementgame Fligby (gebaseerd op het boek van professor Csikszentmihalyi “Flow is good business”).

Een game die het mogelijk maakt om inzicht te krijgen in 29 leiderschapskwaliteiten van managers, om een team ‘in flow’ te krijgen. Het hele netwerk werd ondergedompeld in de Californische wijnwereld, Chris en Larry werden danig op de proef gesteld, want als fictieve MT-leden – en met het Flow-netwerk als directeur – werden verschillende leiderschapsvarianten uitgeprobeerd.

Een leerzame introductie die voor de netwerkers mogelijkheden biedt om de game te gaan toepassen. Met name de rapportage-functionaliteit is een interessant instrument om leerdoelen en de groepsdynamica van (management-)teams te sturen in de richting van flow.

De avond werd afgesloten door Flow-netwerker Henrique Barnard, die ons een kijkje in de keuken gaf van de “Digitale Agenda 2020” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Alle 390 gemeenten in Nederland hebben een eigen digitaliseringsagenda voor de komende jaren, die vanuit dit project wordt ondersteund, geïnspireerd of versterkt. De flow van individueel idee tot grootschalige implementatie is een klus van formaat. We danken Henrique voor dit inkijkje en houden het netwerk beschikbaar voor ideeën en adviezen.

We gaan nu eerst met zomerreces. Voor daarna liggen al weer een paar mooie plannen op de plank. Maar we willen ook zeker de netwerkleden uitnodigen om suggesties te doen of input te leveren. We zoeken altijd naar mooie praktijk-klussen die een stap verder komen dankzij het netwerk. Transavia kan er intussen over meepraten. De vorige Flow-sessie was de definitieve aanzet om voor de zakelijke reiziger een app in het leven te roepen die de reis-routering voor en na de vliegreis gaat faciliteren. Een mooi resultaat dat smaakt naar meer! Een fijne vakantie allemaal!

collega