Deze week hebben Ton en Martijn tijdens een retraite van het VIRM mI programma, bij de Nederlandse Spoorwegen, een terugkoppeling gegeven over hun Flow Barometer®. Alle leden van het programma team hadden de online vragenlijst ingevuld, er waren gesprekken geweest met een aantal deelnemers en we hebben een programma bijeenkomst geobserveerd.

De conclusie van De Flow Barometer® paste uitstekend bij de gesprekken en de observatie. De teamleden waren unaniem: “De conclusies kloppen, en we gaan met de interventies aan de slag. Vanavond nog!”.

We zien bij veel teams dat de collectieve ambitie ontbreekt. Er is wel een doelstelling, maar een verbindende ambitie, liefst aangevuld met teamwaarden geeft veel meer energie en vooruitgang. Zo ook bij dit team. De collectieve ambitie is bij voorkeur een ultieme uitdaging. Voorspelbaar, maar absoluut niet voor de hand liggend. Een droom, misschien wel een beetje te mooi om waar te zijn.