Flow Business Improvement heeft de Flow Barometer® ingezet bij het damessoftbalteam van Sparks Haarlem. Dit team werd maar liefst 3 achtereenvolgende jaren landskampioen en de houder van de Europacup 1!  Zeer succesvol als team de afgelopen jaren maar kun je dat vasthouden?

In het seizoen 2017  zijn de resultaten iets minder en ter voorbereiding op de rest van het seizoen, waarbij de Europacup en de Holland series op de agenda staan, is besloten de Flow Barometer® in te zetten. De Flow Barometer® meet het verbeterpotentieel van het team en geeft inzicht in de verschillende interventies. Laatsgenoemde kun je inzetten om zo de kans te vergroten in een flow terecht te komen.

De Flow Barometer®  vertelt niets over de vaardigheid van het softballen zelf, maar des te meer over de 11 eigenschappen die aanwezig “moeten” zijn bij teamflow.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat het erg goed gesteld is met het onderlinge vertrouwen en dat er een voldoende mate van veiligheid binnen het team wordt ervaren. Verbeterinterventies zijn vooral te vinden in het bewust doorleven van het proces van ambitie, doelen en teamwaarden. Hierdoor worden veel aspecten die nu impliciet aanwezig zijn expliciet, wat weer een basis legt voor communicatie en heldere, transparante afspraken. Hierdoor is het proces van continu verbeteren en samenwerken veel eenvoudiger en kan er voortdurend worden getoetst op het volgen van het eigen proces, wat moet resulteren in het behalen van de collectieve ambitie.

De Flow Barometer® is er niet voor commerciele bedrijfsdoeleinden, maar voor teams en hun mensen waar dan ook, die samen iets willen bereiken.