Werkwijze

Flow Business Improvement organiseert in verbeterprogramma’s en projecten bij verschillende organisaties en teams. Tijdens deze organisatie zetten we uw en onze specialisten in en zorgen wij voor de meest effectieve oplossingen voor onze klanten met focus op zichtbaar en meetbaar resultaat. Onderscheidend in onze werkwijze is dat wij extreem veel aandacht besteden aan het creeren van flow tijdens het organiseren in verbetertrajecten en dus in uw organisatie. Flow is een onbewuste staat van euforie en maakt het voor zowel uw klanten als voor uw medewerkers een genot om onderdeel te zijn van het traject.

Teams en organisaties in flow zijn sterk, alert en verrichten moeiteloos hun werk, hebben het gevoel de situatie volledig meester te zijn en iedereen staat in zijn kracht. Tijdsbesef en problemen zijn niet aanwezig en ze presteren tot 5x beter!

Het team en de organisatie is de beste versie van zichzelf.

Zoals onderzoek van google in 2015 uitwees, creëer je niet het beste team door excellente mensen uit verschillende vakgebieden bij elkaar te brengen. Welke personen er in een team zitten doet er veel minder toe, dan de manier waarop teamleden met elkaar omgaan. Hoe zij hun werk structureren en of ze het gevoel hebben dat hun persoonlijke bijdrage er werkelijk toe doet.

Flow gaat dus over de manier hoe er wordt samengewerkt in al haar facetten.

De context van flow

In analogie naar de sport, is het fenomeen flow voor iedereen een helder begrip. Voorbeelden genoeg, waarbij teams veel beter presteerden dan een ieder verwachtte. Vaak wordt dan gezegd, we zaten in een flow! Maar wat is dat dan en is het maakbaar en hoe vertalen we dit dan naar organisaties en is het wel vergelijkbaar?

Ja dat is het en ja het is maakbaar en gratis, maar je krijgt het niet vanzelf! In het boek van Marc Lammers en Ton Hendrickx wordt het proces van de Nederlandse Hockey dames verteld en gaan zij in op de elementen die de kans vergroten om als TEAM in flow te komen. Flow Business Improvement heeft veel kennis ontwikkeld en ervaring opgedaan om in haar verbetertrajecten de kans te vergroten dat ook uw TEAM, organisatie of project in een flow terecht komt, waardoor er veel beter gepresteerd wordt dan u zou verwachten.

Waar kijken we naar?

Om de juiste verbetervoorstellen te kunnen doen, observeren we de samenwerking en onderzoeken we de relatie tot de 11 eigenschappen van flow. We kruipen in de huid van de organisatie en ervaren de dynamiek in de verschillende samenwerkingsvormen.

11 Eigenschappen van Teamflow

Naarmate je meer omstandigheden optimaliseert is de kans groter om in een flow te komen.

De ultieme flow bereik je als de doelen van het team uitdagend genoeg zijn om de vaardigheden van het team tot het uiterste op te rekken!

 1. Collectieve ambitie
 2. Gezamenlijk doel
 3. Teamwaarden
 4. Persoonlijk doel
 5. Vertrouwen
 6. Commitment
 7. Krachtenbundeling
 8. Feedforward
 9. Veiligheid
 10. Innovatie
 11. focus

Snel inzicht in het verbeterpotentieel van uw organisatie, afdeling of team?

Flow Business Improvement heeft haar kennis over het succesvol doorvoeren van veranderingen verankert in de Flow Barometer®. Dit instrument stelt elk team, elke afdeling en elke organisatie in staat om in zeer korte tijd inzicht te verkrijgen in het verbeterpotentieel wat aanwezig is. Binnen 2 weken kan er worden gestart met het interventieplan, wat direct aantoonbaar resultaat oplevert.

Traject:

 1. Uitgebreide vragenlijst wordt door elk teamlid ingevuld en is gebasseerd op de 11 eigenschappen van Teamflow
 2. Observeren van de samenwerking binnen het team, afdeling of organisatie
 3. Diepte interviews
 4. Integrale terugkoppeling over het verbeterpotentieel
 5. Gezamenlijk vaststellen van de verbeterinterventies
 6. Start en begeleiding verbetertraject
 7. Team evaluaties
 8. Nieuwe meting van de score op de 11 floweigenschappen

Teams in flow